แก้ปัญหา Bot เข้ามาที่เว็บ Site เรามากเกินไปทำให้เว็บล่ม

Filed in Hosting by on January 18, 2014 0 Comments

การแก้ปัญหาเว็บที่มี Bot เข้ามามากเกินไป

1. สำหรับ Bot ทั่วไปให้ใส่ คำสั่งนี้ไปที่ robots.txt ใส่ไว้ด้านล่างสุดก็ได้นะครับ เป็นการบอกให้ Bot ทิ่งช่้วงห่างในการ index แต่คำสั่งนีใช้ไม่ได้กับ Bing หรือ Google Bot สำหรับ Bing และ Google bot ให้ใช้ข้อ 2

User-agent: *

Crawl-delay: 15

2. วิธีการทำให้ Bot index ช้าลงสำหรับ Google และ Bing Bot

http://support.hostgator.com/articles/specialized-help/telling-google-how-often-to-crawl-your-website

http://support.hostgator.com/articles/specialized-help/telling-bing-how-often-to-crawl-your-website

About the Author ()

คนตัวสูง ใจดี ที่น้องๆเรียกว่า พี่ใหม่ มีลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน หาเลี้ยงครอบครับด้วยการทำ online marketing มานาน ทำด้วยใจรัก และ สนุกกับสิ่งที่ทำ บ้างครั้งก็โดน google ban เว็บจนหมด บ้างครั้งก็มีเว็บเป็นร้อย แต่ไม่ทำเงิน แต่ก็ยังสุข และ สนุก กับสิ่งที่ทำ เพราะเชื่อว่า ถุ้าเราทำอะไรด้วยใจรัก และรักในสิ่งที่ทำ เราจะไปยืนอยู่จุดที่สำเร็จได้อย่าง ยั่งยืน และ มีความสุข

Leave a Reply