การใช้ Cron Job ลบ Cache

Filed in Hosting by on February 23, 2014 0 Comments

ถ้าเพื่อนใช้ script พวก CMS อยู่ในปัจจุบันเกือบทุก script จะมี cache

ซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆจะทำให้ hosting เราเต็มได้

ดังนั้นเราสามารถใช้ cron job ที่ Cpnel ทำการลบ cache ได้ครับ

ทำตามรูปเลยครับ

ให้เปลี่ยน YOURUSER เป็น user ที่ hosting ของเพื่อนๆนะครับ rm -rf /home/YOURUSER/public_html/cache

การใช้ cron job ลบ cache

การใช้ cron job ลบ cache

About the Author ()

คนตัวสูง ใจดี ที่น้องๆเรียกว่า พี่ใหม่ มีลูกชาย 1 คน ลูกสาว 1 คน หาเลี้ยงครอบครับด้วยการทำ online marketing มานาน ทำด้วยใจรัก และ สนุกกับสิ่งที่ทำ บ้างครั้งก็โดน google ban เว็บจนหมด บ้างครั้งก็มีเว็บเป็นร้อย แต่ไม่ทำเงิน แต่ก็ยังสุข และ สนุก กับสิ่งที่ทำ เพราะเชื่อว่า ถุ้าเราทำอะไรด้วยใจรัก และรักในสิ่งที่ทำ เราจะไปยืนอยู่จุดที่สำเร็จได้อย่าง ยั่งยืน และ มีความสุข

Leave a Reply